Annoncer

Annoncér i det danske quiltemagasin i 2017-18
– og bliv set af Danmarks aktive quiltere!

 

Quilt.dk, udkommer fire gange årligt, i uge 6, 19, 32 og 45.

Få 15% rabat ved bestilling af 4 efter hinanden følgende indrykninger.

Annoncepriser:
1/1 side, 4.800,00 DKK. Bagsiden, 5.500,00 DKK
Format: 178 mm bred x 250 mm høj*)

1/1 side til beskæring (annoncen går til papirkant på de tre sider og i ryg på den fjerde), 5.520,00 DKK.
Bagsiden, 6.325,00 DKK
Format: 213 mm bred x 303 mm høj*)

1/2 side, 2.700,00 DKK
Format: 178 mm bred x 120 mm høj eller 86 mm bred x 250 mm høj*)

1/3 side, 1.700,00 DKK
Format: 55 mm bred x 250 mm høj*)

1/4 side, 1.500,00 DKK
Format: 86 mm bred x 120 mm høj*)

Guide til butikker
Annonce i vores Adresseguide kan tilbydes for 280 kr. Annoncens format er 54 x 30 mm.
Annoncen består af op til 5 linjer med max. 26 anslag, incl. tegnsætning og ordmellemrum.
Ekstra linjer koster 50 kr. pr. linje.
Annonce i Adresseguiden følger selvfølgelig gratis med ved tegning af annoncer i bladet.

Alle priser er eksklusiv moms.

Deadlines og udgivelsesdatoer 2017-18:

Annoncebooking Afleveringsfrist Udgivelsesdato
2. januar 2018 8. januar 2018 uge 6
3. april 2018 9. april 2018 uge 19
2. juli 2018 9. juli 2018 uge 32
2. oktober 2017 9. oktober 2017 uge 45

Annoncemateriale sendes til Quilt.dk · Freerslevvej 28 · 4690 Haslev
Telefon 4453 1013, quilt@quilt.dk

*) Annoncen skal afleveres som trykbar PDF-fil. Spørgsmål vedrørende annoncemateriale eller tekniske specifikationer bedes henvendt til quilt@quilt.dk

Hvis du har brug for hjælp til at producere din annonce, er du også meget velkommen til at os.

Tekniske specifikationer:
Format: A4
Tryk: 4-farve offset
Rasterfinhed: 60#
Papir: 115 g matbestrøget
Omslag: 170 g matbestrøget med lak på for- og bagside

Send din annonce på quilt@quilt.dk